Jaki jest wpływ sauny na serce?

Pierwsze pytanie, jakie zwykle pada w czasie dyskusji o saunie zawsze dotyczy wysiłku serca. Twierdzenie, że „gorąco powoduje wysiłek serca” wypływa z obserwacji, że w upalne, zwłaszcza wilgotne dni, starsi ludzie chorzy na serce, często cierpią. Jeżeli organizm właściwie reaguje na gorąco, ekstra praca jest faktycznie wymagana od serca. Jeżeli jest bardzo ciepło skóra ma tendencje do czerwienienia się, ponieważ naczynia krwionośne rozszerzają się a kolor krwi krążącej w naczyniach prześwieca przez górne warstwy skóry. Serce wzmaga cyrkulację krwi bijąc szybciej i wydatniej.

Co właściwie powinniśmy rozumieć pod pojęciem „wydajniej”. W normalnych warunkach serce działa trochę niemrawo, spokojnie uderzając. Komory serca nie są opróżniane zupełnie w czasie kontrakcji. Nie cała zawartość krwi jest wciskana do arterii, a pewna ilość, czasem połowa, pozostaje w komorach, które następnie wypełniają się ponownie.
Jak reaguje serce na pobyt w saunie?

Wiele badań naukowych przeprowadzonych w wielu krajach, próbowało odpowiedzieć na pytanie jak serce działa, jeżeli organizm jest poddany działaniu takiej temperatury, jaka występuje w saunie. Stwierdzono, że szybkość bicia serca (puls na minutę) zwiększa się o połowę, podczas gdy w tym samym okresie czasu wydajność objętości krwi podwaja się. Zatem samo serce bardziej się opróżnia, działa bardziej ekonomicznie. Jest to spowodowane znacznym rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Ważnym czynnikiem jest także to, że serce jest stymulowane przez nerw współczulny, który wzmaga jego aktywność, działanie jest bardziej energiczne. Groty solne.

Zwiększony przepływ krwi związany z podwojeniem szybkości jest potrzebny dla przeniesienia ciepła ze skóry do wnętrza organizmu. Tym sposobem skóra nie staje się zbyt gorąca, a wnętrze staje się cieplejsze. Później, w czasie ochładzania ciała, transport przez serce odbywa się w przeciwną stronę. W normalnym czasie trwania kąpieli w saunie 8 – 12 minut, jak zalecamy w naszych zasadach korzystania z sauny, opisana ekstra wydajność serca nie jest istotną sprawą. Chociaż musi ono przenieść więcej krwi na minutę, wykonuje to przeciw obniżonemu oporowi naczyń krwionośnych, ponieważ arterie zostały bardzo rozszerzone. Stwierdzono, że ta oporność obniża się o 42 do 46% tak, że krew przepływa wzdłuż ścian arterii z odpowiednio mniejszym parciem. Wpływ sauny na serce.

Innym ważnym dla pracy serca czynnikiem jest fakt, że wraz z rozszerzaniem naczyń krwionośnych w tkance skórnej, naczynia wieńcowe są także rozszerzane. To powoduje lepsze zaopatrzenie serca w krew i lepsze jego odżywienie w czasie sauny. To jest też powodem, że pacjenci, którzy cierpią na zawał, mogą korzystać z sauny już w pierwszej fazie rehabilitacji.