Sauna straty płynów czy są niebezpieczne?

Sauna straty płynów w jaki sposób oddziałuje to na organizm

Korzystający z sauny wydziela 20 – 40 g potu na minutę w gorącej saunie, a w czasie kąpieli z trzema etapami traci 0,5 – 1,5 litra płynów. Badania krwi przeprowadzone w czasie korzystania z sauny wskazały, że większość wydzielonych płynów pochodzi z krwi, która staje się czasowo bardziej gęsta. Organizm natomiast usiłuje utrzymać możliwie stały skład krwi. Skutkiem tego, już w godzinę po kąpieli krew staje się znowu rozcieńczona nawet, jeżeli nic nie piliśmy. Woda jest przesuwana do krwi z tkanek, tkanki tłuszczowej, tkanki łącznej i z mięśni. U ludzi z obrzękami, wyraźnie widać, że zakumulowana w tkance woda znika w trakcie korzystania z sauny. Jest to także korzystne dla ludzi z nadwagą, ponieważ ich tkanka zawiera oprócz nadmiernych ilości tłuszczu, także wodę.

Kiedy woda przechodzi do krwi, inne substancje są także ekstrahowane z tkanki, np. kwas mlekowy z mięśni po intensywnych ćwiczeniach, czego można dowieść w przypadku sportowców? Zatem mówimy o oczyszczaniu w powiązaniu z przesunięciem płynów. Produkty katabolizmu znajdujące się we krwi opuszczają organizm nie tylko przez gruczoły potowe, ale w większej części przez nerki. Zatem wymuszone oczyszczanie tkanek organizmu z produktów metabolicznych rozpadu a także z substancji zakaźnych jest uważane za podstawowy trwały efekt regularnego korzystania z sauny. Grota solna.

Inną sprawą do rozważenia jest wydalanie soli w czasie pocenia się. Pot zawiera 98 do 99% wody, około 0,5% zwykłej soli (chlorek sodowy) i niewielkie ilości soli potasowej a oprócz tego kwas mlekowy i kwasy tłuszczowe, mocznik i inne niepotrzebne substancje. Jeżeli organizm np. traci 5 gramów soli zawartej w 1 litrze potu, to nie jest to uważane za stratę, ponieważ codziennie z żywnością wprowadzamy do organizmu więcej soli niż potrzeba. Sekrecja soli jest, zatem pożądana nie tylko w przypadku pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi.

Organizm próbuje wyrównać ubytek 0,5 do 1,5 litra wody z potem poprzez obniżenie wydalania wody przez nerki. Mocz staje się bardziej stężony i ciemniejszy. To zjawisko może być także obserwowane w czasie letnich upalnych dni. W przypadku sauny stwierdzono, że redukcja ilości moczu występuje tylko po kąpieli. Stężaniu moczu można zapobiec i powinno się go unikać, jeżeli nerki nie są zdrowe, korygując napojami ubytki płynu z potem. Robi się to po zakończeniu korzystania z sauny.