TĘŻNIA SOLNA W TWOJEJ OKOLICY

STOWARZYSZENIE HALOTERAPIA POLSKA PODEJMUJE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ I POPRAWĘ DOSTĘPU DO HALOTERAPII. JEDNYM Z NASZYCH PROJEKTÓW JEST PROMOWANIE BUDOWY TĘŻNI SOLNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

Tężnia solna to wolnostojące inhalatorium z suchym aerozolem solnym usytuowane w parku lub innym obszarze o charakterze rekreacyjnym. Tężnia może działać cały rok, a korzystać z niej mogą wszyscy spacerowicze.

 

Zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego jest jednym z priorytetów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.*

Na problem zwróciła uwagę również Rada Unii Europejskiej podkreślając m. in., że przewlekłe choroby układu oddechowego są najczęstszymi chorobami niezakaźnymi u dzieci.**

Wysoka skuteczność suchego aerozolu solnego została potwierdzona badaniami klinicznymi – więcej informacji na stronie Stowarzyszenia.***

Źródło finansowania: Budżet Obywatelski

Tężnia Solna to obiekt, który służy wszystkim obywatelom na długie lata. Wysoka skuteczność inhalacji suchym aerozolem solnym może realnie wpłynąć na poprawę zdrowia publicznego.

Dzięki instrumentowi, jakim jest Budżet Obywatelski, my jako mieszkańcy danego miasta mamy realny wpływ na to, na co przeznaczane są nasze wspólne pieniądze. Wykorzystajmy to w dobrym celu dla dobra nas wszystkich.

Jeżeli nasze cele są Ci bliskie, przyłącz się do naszej akcji.

Zapraszamy do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia lub do współpracy, jeśli jesteś członkiem innej organizacji. Złóż w swoim mieście wniosek o budowę tężni solnej w pobliskim parku, skwerku, a może w podwórzu miejscowej przychodni czy szpitala? Możliwości jest naprawdę mnóstwo.

Więcej informacji, jak złożyć wniosek znajdziesz TU

Wzór wypełnionego wniosku na budowę tężni solnej znajdziesz TU

Jak do nas dołączyć? Jak złożyć wniosek? Napisz: 

oraz

dołącz do naszej grupy na Facebooku: Innowacyjne Teznie Solne

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz.U. 2018 poz. 469)

** Konkluzje Rady z dnia 2 grudnia 2011 r. Profilaktyka, wczesne wykrywanie i leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci (2011/C 361/05)

*** www.haloterapia.info/badania-kliniczne-haloterapia/