Kąpiele
Krenoterapia
Płukania
Inhalacje solankowe
Inhalacje suchym aerozolem solnym