Przygotowujemy analizy badań klinicznych

Stowarzyszenie Haloterapia Polska starając się popularyzować haloterapię analizuje dostępne badania kliniczne pod kątem wykorzystania wyników na potrzeby poprawy zdrowia publicznego społeczeństwa.

Badania kliniczne wykazują bardzo wysoką skuteczność haloterapii w leczeniu chorób układu oddechowego będących głównymi problemami nękającymi współczesne społeczeństwa takich jak alergia, astma, zapalenie zatok, POChP, kaszel palacza itp. Haloterapia w formie inhalacji suchym aerozolem solnym jest niezwykle skuteczną, a przy tym efektywną kosztowo metodą profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, którą można zaadaptować do wielu obiektów, nie tylko medycznych we wszystkich grupach wiekowych i społecznych. Zastosowanie haloterapii na szeroką skalę ma szansę znacznie wpłynąć na poprawę zdrowia publicznego w naszym kraju.