Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) to schorzenie charakteryzujące się słabo odwracalnym, rozwijającym się zmniejszeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Jednak nawet w przypadku tak ciężkiego schorzenia inhalacje suchym aerozolem solnym w połączeniu z leczeniem kompleksowym pozwalają na poprawę stanu fizycznego i psychicznego chorych, skrócenie czasu leczenia, a także wydłużenie okresu remisji, czyli okresu bez objawów choroby.