Zapalenie oskrzeli to choroba dolnych dróg oddechowych, mogąca mieć podłoże wirusowe lub bakteryjne. Głównym objawem jest uporczywy kaszel, któremu towarzyszy odkrztuszanie wydzieliny o śluzowym lub ropnym charakterze. Jak wykazały badania kliniczne, po zastosowaniu haloterapii u pacjentów następuje następuje redukcja objawów związanych z upośledzonym drenażem oskrzeli, takich jak zmniejszenie częstotliwości i intensywności kaszlu, zmiana charakteru i zmniejszenie lepkości wydzieliny, łatwiejsze wydzielanie śluzu, co świadczy o wzmocnieniu drenażu dróg oddechowych.