W badaniu wykazano, że haloterapia może stanowić doskonałe uzupełnienie leczenia podstawowego i potęguje pozytywne efekty leczenia nawet w cięższych przypadkach zachorowań. W badaniu brali udział pacjenci hospitalizowani z powodu zaostrzenia astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z ostrą niewydolnością oddechową.