Krioterapia

W krioterapii wykorzystywany jest bodziec w postaci bardzo niskiej temperatury. Aktywizuje on mechanizmy obronne do działania. Nasz organizm stara się ogrzać miejsca narażone na działanie niskiej temperatury starając się pompować krew, zwiększa się produkcja substancji odpowiedzialnych za obronę organizmu przed zagrożeniem.

Długie przebywanie w niskiej temperaturze jest niebezpieczne, dlatego czas przebywania w komorze krioterapii nie może przekraczać kilku minut. Każda następna sesja to kolejna lekcja nauki dla naszego organizmu. Nasz organizm zauważa skutki działania wzmożonych reakcji obronnych na bodziec niskiej temperatury i zapamiętuje co musi robić aby organizm czuł się lepiej.

Taka nauka trwa od 10 do 20 dni i podobnie jak w przypadku haloterapii jest to sprawa indywidualna. Każdy z nas potrzebuje innej ilości sesji. Efekty są trwałe i nie są uzależnione od żadnej dodatkowej substancji, nie ma skutków ubocznych. Działanie naszego organizmu w olbrzymiej części zależne jest od zapisanych w mózgu wzorców zachowań. Jeśli zachowanie organizmu w odpowiedzi na bodziec poprawia nasze samopoczucie, to zostaje ono zapamiętane jako właściwe i od tej pory będzie stosowane przez organizm.

Reakcje które były odpowiedzią na bodziec zostają zapamiętane jako pozytywne w Ośrodkowym Układzie Nerwowym jako wzorzec zachowania. Nasz organizm od tej pory będzie reagował według tego zaprogramowanego wzorca.