Na podstawie wyników badań klinicznych Stowarzyszenie Haloterapia Polska opracowuje analizy medyczne.

Badania kliniczne pozwalają na sprawdzenie i bezpieczne stosowanie procedur medycznych.

Aby były wiarygodne muszą być przeprowadzone wg określonych zasad przez ośrodki posiadające wiedzę i możliwości.

Prawidłowo przeprowadzone badania kliniczne są jedyną drogą do dopuszczenia terapii do stosowania.

Badanie ma za zadanie określić bezpieczeństwo i skuteczność.

Skuteczność haloterapii często przekracza 80%, w chorobach zatok obserwowano poprawę u 100% badanych.

Bezpieczeństwo haloterapii bierze się z faktu, że substancja stosowana jest jednym z elektrolitów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a zatem jest substancją naturalną dla człowieka. 

Uzdrowiskowe metody leczenia rzadko są przedmiotem badań klinicznych. Niekwestionowanym wyjątkiem jest haloterapia, której skuteczność potwierdziły badania w wielu ośrodkach medycznych na świecie.