Chore nerki sauna – czy pacjenci ze schorzeniami nerek mogą korzystać?

Każda choroba o ostrym przebiegu, która tak jak i inne choroby o ostrym przebiegu, nie pozwala na korzystanie z sauny, nie będzie tu dyskutowana. Rozważymy tu chroniczne niedomagania nerek oraz tzw. kamienie nerkowe.

Razem z potem wydzielany jest także mocznik i stwierdzono, że u ludzi z chronicznymi chorobami nerek ilość mocznika wydzielanego z potem jest dziesięć razy większa niż u ludzi zdrowych. Powoduje to, więc zauważalne zmniejszenie obciążenia nerek. Grota solna. Z tego powodu w szpitalach pozwala się pacjentom na korzystanie z sauny kilka razy w tygodniu. Mogą oni też spożywać bardziej obfitą dietę.

Z góry zakładamy, że korzystanie z sauny odbywa się w zalecany sposób, ze zmianami ogrzewania ciała w ochładzanie przy użyciu bodźca zimnej wody. Korzystający może sam obserwować jak aktywne są nerki podczas zażywania sauny, ponieważ pęcherz, który był pusty na początku kąpieli, staje się znowu wypełniony po zakończeniu kąpieli. W czasie kąpieli wydalanie wody przez nerki nie jest szczególnie ograniczane.
Zasady korzystania z kąpieli w saunie przez osoby z chorobami nerek

Powinniśmy pamiętać, że dobre krążenie w nerkach jest warunkiem ich prawidłowego funkcjonowania. Z tego powodu pacjent z chorobą nerek, a właściwie także każdy, może wykonywać w saunie tylko takie zabiegi, które nie utrudniają zaopatrzenia nerek w krew. Haloterapia. Wiemy, że istnieje związek między ciepłymi i zimnymi stopami a ukrwieniem nerek, pęcherza i innych organów brzusznych. W przypadku choroby lub skłonności do choroby w tym obszarze, bardzo intensywnego ochładzania stóp należy unikać. To znaczy, że oprócz zimnej kąpieli stóp /w wodzie/, która zresztą nie jest dozwolona w saunie, nie wolno tym pacjentom także zanurzać się w basenie z zimną wodą. W takich przypadkach zaleca się też noszenie kąpielowych pantofli w czasie korzystania z sauny i dokładne przeprowadzanie gorącej kąpieli stóp po każdym zastosowaniu zimnej wody – w formie polewania wodą lub prysznica.

Ludzie ze skłonnościami do kamieni nerkowych powinni po kąpieli całkowicie uzupełnić straty wody wypijając napoje. a w czasie korzystania z sauny mógłby być brak oczyszczania organizmu. To byłoby oczywiście godne pożałowania.