Sauna oddychanie – czy gorące powietrze może być szkodliwe?

Jakie znaczenie podczas kąpieli ma sauna oddychanie

Wdychane powietrze, nawet, gdy jest bardzo zimno lub bardzo gorąco, jest nawilżane w górnym odcinku układu oddechowego i dostosowywane do temperatury ciała. W gorącym pomieszczeniu sauny błona śluzowa jamy ustno- nosowo-gardłowej chłodzi wdychane powietrze z 80 – 90’C w dół, prawie do temperatury ciała. Ma to kilka konsekwencji. Zdolne do akomodacji i transportu ogromnych ilości ciepła, niezliczone naczynia krwionośne w błonie śluzowej rozszerzają się, co generalnie zwiększa ich funkcjonalne zdolności („hartowanie”). Krew płynąca z przestrzeni gardła do serca niesie mnóstwo ciepła do wnętrza ciała; powierzchnia płuc jest ogrzewana prawdopodobnie o 1 – 2 ‚K, jak w gorączce. Z powodu tego ogrzania absorpcja tlenu we krwi obniża się, zjawisko jest już dobrze znane od długiego czasu.

Zdolność czerwonej hemoglobiny do przenoszenia tlenu jest niższa w krwi cieplejszej i wyższa w krwi chłodniejszej.

Innym powodem, dlaczego organizm jest czasowo zaopatrywany w mniejszą ilość tlenu, jest rozrzedzenie powietrza. Jest to spowodowane jego znacznym ogrzaniem o 60 – 80’K w czasie ogrzewania sauny. Grota solna.

Dwie reguły właściwego korzystania z sauny są oparte na tych faktach: Nie wolno uprawiać ćwiczeń fizycznych (gimnastyka, pływanie) w czasie korzystania z sauny! Mogłoby to powodować większe zapotrzebowanie na tlen. Opuszczając pomieszczenie sauny należy wybrać najkrótszą drogę do kąpieli na otwartym powietrzu, ponieważ tam drogi oddechowe są chłodzone najszybciej.