Sauna wiek do którego roku życia można korzystać z kąpieli w saunie?

Mając przykład Finlandii w pamięci, zauważamy, że ludzie wszystkich pokoleń, od niemowląt do bardzo starych ludzi, korzystają tam z sauny. W Finlandii sauna jest używana przede wszystkim tradycyjnie do oczyszczania się. Doświadczenia wykazują, że sauna przystoi także i starym ludziom.

A jak oni lubią te godziny pielęgnacji i regeneracji, a zwłaszcza towarzystwo zbierające się na spotkaniach odbywających się w tym czasie w saunie. Z tych powodów nie dziwi, że sauny są często instalowane, gdy starsi ludzie budują własne domy. Faktycznie jest kilka powodów, dla których sauna jest szczególnie zalecana w czasie starzenia się i w starym wieku.Grota solna. Regularne usuwanie płynów z organizmu i związane z tym odtruwanie tkanek może pomóc zapobiegać unikaniu zarazków; jest też stymulowany metabolizm komórkowy, obniżony w starszym wieku. Znaczne poprawienie krążenia w skórze powoduje lepsze zaopatrzenie komórek i zatem dużo świeższy wygląd.

W przeciwieństwie do, niestety szeroko rozpowszechnionej opinii, gorąca sauna nie przeciąża serca i może ona być dobrze tolerowana przez ludzi, którzy mają ograniczoną wydolność serca. A z drugiej strony, jak mogłyby specjalistyczne kliniki odważyć się nie tylko na pozwolenie, ale i wręcz na przepisywanie stosowanie sauny jako czynnika rehabilitacji dla pacjentów, którzy ostatnio przeszli zawał serca? Ochłodzenie w tym przypadku przeprowadza się na świeżym powietrzu, polewaniem zimną wodą z węża lub prysznica, zwykle bez basenu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na gorące kąpiele stóp.

Jeżeli starsza osoba nie cierpi na ostre stwardnienie naczyń krwionośnych, szczególnie naczyń wieńcowych i mózgowych, lub na inne ostre schorzenia, które nie pozwalają na korzystanie z sauny, nie powinna omijać sauny. Szczególnie dla starszych osób psychohigieniczne znaczenie sauny, jej wpływ na samopoczucie i stan emocjonalny, nie może być przeceniony.

Na podsumowanie można powiedzieć, że na tyle na ile wiek pozwala, nie ma limitu wieku dla korzystania z sauny.