Sauna sport – na co powinien zwrócić uwagę sportowiec korzystający z sauny?

Sauna sport – jakie są zasady korzystania z sauny przez sportowców

Sauna została po raz pierwszy zastosowana i zaczęła być stosowana poza Finlandią w powiązaniu ze sportem. W roku 1924 usłyszano słowo „sauna”, gdy fiński wielki biegacz Paovo Nurmi zafascynował świat sportu. Teraz, poprawianie

kondycji przy pomocy sauny nie jest już tylko przywilejem sportowców fińskich. Korzystanie z sauny stało się także regularnym zwyczajem sportowców niemieckich.

Nie dziwi, zatem to, że szczególnie lekarze sportowi zajmowali się naukowymi badaniami wpływu sauny. Znaleźli oni powody zmniejszania napięcia mięśni, wydalania trujących substancji i produktów zbędnych, a także powody uaktywniania krążenia i poprawy ekonomiki serca. Hartowanie organizmu jest też ważne dla sportowców. Haloterapia.

Jako zabieg przywracający zdrowie, sauna powinna być stosowana po sportowej aktywności. Jeżeli były kontuzje, to należy zrobić przynajmniej jednodniową przerwę. Jednodniowa przerwa powinna także być stosowana pomiędzy ostatnim korzystaniem z sauny a kolejnymi zawodami sportowymi.

Kilku badaczy wykazało, że obciążenie serca znacznie zwiększa się w czasie korzystania z sauny, jeżeli następstwa poprzedniego przeciążenia krążenia nie zostały w tym czasie zniwelowane. To może się zdarzyć przy uprawianiu bardzo intensywnych sportów, takich jak tenis a szczególnie squash. Przerwa po grze, do czasu korzystania z sauny, powinna być wystarczająco długa, aby osiągnąć zupełnie spokojny rytm tętna, zwykle przynajmniej pół godziny.