Polska należy do grupy państw o największy  zagrożeniu pyłami. Jedynym sposobem poprawy jakości powietrza jest redukcja emisji pyłów. Niestety nie ma możliwości natychmiastowego zamknięcia źródeł emisji zanieczyszczeń czyli fabryk czy zmniejszenia liczby samochodów.

oczyszczanie powietrza w szkolePojawiają się pomysły oczyszczania powietrza w szkołach czy przedszkolach. Niestety proponowane metody o ile są proste od wykonania, są nieskuteczne. Zastosowanie urządzeń w postaci filtrów, które dedykowane są do pomieszczeń mieszkalnych, nie mają szansy zadziałać w budynku użyteczności publicznej. Duży przepływ osób, częste otwieranie drzwi powoduje niekontrolowany przepływ powietrza. Łatwo to potwierdzić pomiarem z użyciem laserowego licznika cząstek służącego do oceny czystości powietrza.

Minimalne wymagania dotyczące dopływu świeżego powietrza to 20-30 m³/h dla każdej przebywającej w pomieszczeniu osoby. Gdy uwzględnimy w naszych rozważaniach liczbę uczniów, widzimy wówczas jak ogromna ilość powietrza musi zostać oczyszczona. W budynkach typu szkoła jedynym rozwiązaniem jest kompleksowy system wentylacyjny wyposażony w filtry oczyszczające.