Pierwotnym założeniem tężni była produkcja soli, a gałązki tarniny miały z jednej strony zwiększać powierzchnię parowania wody z solanki a z drugiej uniemożliwiać powstawanie aerozolu, bo były to straty.

teznie solankowe czy emituja aerozolW ostatnim czasie popularne stały się mini tężnie solankowe budowane celem rzekomej poprawy jakości powietrza wokół tężni i wzbogacenia go w aerozol solny. Niestety, budowle te nie tylko nie mają charakteru prozdrowotnego, mogą być natomiast zagrożeniem epidemiologicznym.

Aerozol wokół tężni powstaje tylko przy silnym wietrze i jest to aerozol grubo-kropelkowy. Powstawanie aerozolu w sferze okołotężniowej było zjawiskiem niepożądanym z punktu widzenia projektanta tężni solankowych jako urządzeń produkcyjnych. Ciasno ułożone gałązki tarniny miały uniemożliwiać „ucieczkę” soli do atmosfery zwiększając powierzchnię parowania wody – solanka tym sposobem miała się zagęszczać, czyli zatężać – stąd nazwa tężnia. W niedługim czasie po uruchomieniu tężni zaniechano tej metody produkcji soli z uwagi na małą efektywność i wysokie koszty eksploatacyjne. Okazałe budowle stały się atrakcją turystyczną. Aerozol solankowy wokół tężni może powstać tylko w dni wietrzne, wówczas solanka porywana przez silny strumień powietrza rozbijana jest na drobniejsze kropelki. W dni bezwietrzne, nawet przy wysokich tężniach, brak jest aerozolu wokół tężni.

Stojąca solanka w zamkniętym zbiorniku to wręcz idealne warunki do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych, co stwarza zagrożenie epidemiologiczne dla spacerowiczów. Służby Sanepidu muszą kontrolować sytuację by zapobiec niebezpieczeństwu zarażania. Dodatkowo warto pamiętać, że tężnie usytuowane są w miejskim środowisku, w którym jest mnóstwo pyłów i innych mikro-zanieczyszczeń. Drobinki pyłów osadzają się na gałązkach tarniny, a następnie są obmywane przez solankę, z której wytwarzany jest następnie „leczniczy” aerozol. Czy aby na pewno leczniczy i przede wszystkim bezpieczny?

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI wydała w sprawie tężni solankowych jednoznaczną negatywną opinię. Uzasadniając, że brak jest jakich kolwiek dowodów na prozdrowotne działanie tężni solankowych.