grota solnaŚciany solne czy też kruchy solne same z siebie nie uwalniają aerozolu solnego. Jest to fizycznie niemożliwe. Gdyby tak było, skały solne powinny z upływem czasu samoistnie zmniejszać się, a tak się nie dzieje. Aby uzyskać aerozol z kryształków soli musimy go mechanicznie rozdrobnić, a powstały pył „wdmuchać” do pomieszczenia – pracę taką wykonywali niegdyś górnicy w Kopalni Soli Wieliczka, mechanicznie krusząc sól kilofami i „przy okazji” uwalniając aerozol solny. Dziś górników zastępują nam urządzenia medyczne zwane halogeneratorami.