czy lampy solne jonizuja powietrzeZadaniem jonizacji powietrza jest dostarczenie jonów ujemnych do pomieszczenia, w którym występuje przewaga jonów dodatnich. Do tego celu wykorzystywane są urządzenia zwane jonizatorami, które zasysają z powietrza jony dodatnie, a emitują ujemne.

Jony ujemne wytwarzane są za pomocą wysokiego napięcia lub przez termoemisję, czyli emisję wolnych elektronów z rozgrzanego metalu. Jonizatory termoemisyjne wytwarzają tzw. aerojony – wyjątkowo korzystne dla zdrowia, ponieważ są najbardziej zbliżone do tych wytwarzanych przez naturę. Powietrze bogate w aerojony spotkamy głównie w pobliżu wodospadów, nad morzem, w lasach iglastych czy czynnych kopalniach soli.

Poprawa równowagi jonowej w pomieszczeniu przypisywana jest lampom solnym, co w teorii jest możliwe tylko na bardzo małą skalę. Do pomiaru liczby emitowanych jonów ujemnych służy urządzenie zwane jonometrem. Doświadczenia przeprowadzone z jego użyciem wykazały bardzo niewielką liczbę drobnych jonów tylko w bezpośrednim otoczeniu lampy solnej, dlatego trudno mówić tutaj o wpływie na równowagę jonową całego pomieszczenia.

wodospad aerojonyJony ujemne przyspieszają reakcje biologiczne, dlatego oddychanie powietrzem bogatym w te związki poprawia samopoczucie, koncentrację, przyspiesza gojenie ran czy wzmaga odporność na ból. Jony dodatnie zwalniają przebieg na poziomie komórkowym, dlatego ich nadmiar wywołuje złe samopoczucie, poczucie zmęczenia, bóle głowy itp.

Pomimo tak pozytywnego działania jonów ujemnych musimy pamiętać, że jednocześnie mogą one powodować wzrost komórek nowotworowych. Stąd sztuczną jonizację powietrza należy zawsze stosować po konsultacji z lekarzem. Bezpieczną i naturalną metodą poprawy równowagi jonowej w pomieszczeniach zamkniętych jest ich częste wietrzenie lub palenie otwartego ognia.