zanieczyszczenie srodowiskaZanieczyszczenie środowiska

Środowisko fizyczne wpływa na zdrowie średnio w 20%. Współcześnie obserwujemy rosnące zanieczyszczenie środowiska, które powoduje, że jesteśmy wciąż narażeni na kontakt z wieloma substancjami szkodliwymi dla organizmu.

Oddychając traktujemy powietrze jako coś naturalnego, często nie myśląc o zagrożeniach dla naszego zdrowia. W procesie oddychania do układu oddechowego dostają się substancje znajdujące się w powietrzu, mające różny wpływ na zdrowie człowieka. W zależności od wielkości osadzają się w różnych częściach dróg oddechowych. Mogą to być pyły, zarodniki grzybów, gazy, substancje żrące i inne szkodliwe związki lub leki.

Szybkość wchłaniania substancji przez drogi oddechowe jest porównywalna do iniekcji dożylnych.

Wykorzystując tę właściwość układu oddechowego powszechnie stosuje się wziewne metody przyjmowania leków. Pył składający się z cząstek mniejszych może pozostać zawieszony w powietrzu w zależności od ciężaru właściwego materiału cząstki od godziny do tygodnia i przemierzyć bardzo długie dystanse mierzone w kilometrach. Szacuje się, że w 1 cm³ powietrza obszarów przemysłowych i dużych aglomeracji znajduje się od 10 tys. do kilku milionów cząsteczek śladowych substancji. Pył unosi się w powietrzu i z każdym oddechem przyjmujemy jego dawki o różnym składzie.
Mniejsze cząstki mogą przeniknąć do najgłębszych (pęcherzykowych) części płuc, gdzie następuje wymiana gazowa między powietrzem a krwią. Są to najbardziej niebezpieczne cząstki, ponieważ płuca nie mają tak skutecznych środków do ich usunięcia. Najmniejsze z nich mogą przedostać się dzięki procesowi dyfuzji do krwiobiegu, a następnie do innych narządów wewnętrznych, powodując wiele chorób.