Działanie inhalacji

Inhalacje w zależności od składu aerozolu wywołują różne efekty lecznicze. W aerozoloterapii stosowane są preparaty ukierunkowane na działanie miejscowe lub ogólne. Działanie inhalacji miejscowe polega na bezpośrednim oddziaływaniu na śluzówkę dróg oddechowych, głównym celem jest powrót do prawidłowych funkcji odruchowych i wydzielniczych błony śluzowej, które zostały zaburzone przez proces chorobowy.

Działanie inhalacji w tym przypadku jest skuteczniejsze niż przyjmowanie środków farmakologicznych doustnie, ze względu na bezpośrednie oddziaływanie substancji leczniczej na miejsce schorzenia, czyli śluzówkę dróg oddechowych z pominięciem zapory wątrobowo-nerkowej. Spór o to, czy inhalacje działają na cały ustrój czy tylko na śluzówkę dróg oddechowych został ostatecznie rozstrzygnięty w XIX wieku.

Układ oddechowy  obejmują  dużą powierzchnię dzięki czemu wpływ inhalacji na organizm jest szybki. Po kilku oddechach obserwujemy wypływanie rozpuszczonego śluzu z zatok poprzez nos, oddycha nam się coraz lżej.