Halogenerator

Współczesne zdobycze techniki rozszerzają możliwości stosowania terapii do niedawna zarezerwowanych dla naturalnych ośrodków sanatoryjnych.

halogenerator_salsano

Aerozole suche mogą być wytwarzane przy pomocy specjalnych urządzeń, które najpierw mielą substancję stałą, następnie podają ją w formie suchego aerozolu. Halogenerator wytwarza wysoko dyspersyjny suchy aerozol solny o wielkości cząstek pozwalającej dotrzeć do najgłębszych odcinków układu oddechowego.

Sterowanie ilością produkowanego aerozolu odbywa się za pomocą mikroprocesora. Dzięki modulowanej pracy układu sterowania aerozol dostarczany jest do pomieszczenia haloterapii w sposób ciągły. Funkcja ta jest istotna ze względu na fakt, że mikrocząsteczki swoją najwyższą aktywność utrzymują tylko przez około 100 sekund od momentu rozdrobnienia.

Halogenerator jest urządzeniem medycznym, posiadającym certyfikat jednostki notyfikowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Generator aerozolu solnego jest urządzeniem automatycznym. Dzięki możliwości programowania może być stosowany do małych, średnich i dużych pomieszczeń.

Aerozol solny dostarczany jest do inhalatorium z sąsiadującego przez ścianę pomieszczenia technicznego, co daje wygodę w czasie obsługi i zabiegów konserwacyjnych. Nowoczesna technika zabiegowa poszerza wachlarz zabiegowy i będąc coraz bardziej precyzyjną wymaga przestrzegania w sposób ścisły zasad obsługi.

Dzięki nowym urządzeniom takim jak halogenerator liczba rożnych możliwych do wykonania zabiegów wzrasta. Kuracje z udziałem nowoczesnego sprzętu spełniają najwyższe wymagania stawiane przez balneologię naukową nie tylko pod kątem skuteczności zabiegów, ale pozwalają na oszczędniejszą eksploatację surowców balneologicznych. Ustalenie optymalnych rozwiązań technicznych następuje w oparciu o obiektywne podstawy naukowe oraz doświadczenia fachowców balneologii. Analizy porównawcze wspomagają inżynierów w naukowej ocenie nowych rozwiązań pobudzając rozwój dla dobra nas wszystkich.