Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe jest specyficzną formą fizjoterapii. Jego istotą jest kilkutygodniowy pobyt w uzdrowisku, w trakcie którego prowadzi się postępowanie lecznicze, rehabilitacyjne, profilaktyczne.

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dobrych wyników w terapii, rehabilitacji i profilaktyce jest właściwe zorganizowanie środowiska, w którym przebywają chorzy.
Brak satysfakcjonujących wyników terapii może być spowodowany niewłaściwą organizacją pobytu lub niestosowaniem się pacjenta do reżimu uzdrowiskowego. Reżim sanatoryjny składa się z zarządzeń, regulaminów i przepisów, które zostały potwierdzone naukowo, a ich stosowanie jest integralną częścią leczenia.

Lekarze dawniej zalecali w leczeniu uzdrowiskowym głównie wypoczynek, jednak poglądy te okazały się niesłuszne. Terapia uzdrowiskowa nie może opierać się wyłącznie na hamowaniu ochronnym, ponieważ zabiegi powinny prowadzić do przystosowywania ustroju do zmiennych warunków środowiska, co jest możliwe tylko poprzez stymulowanie organizmu przy pomocy bodźców. Chory przebywając w uzdrowisku i stosując się do reżimu uzdrowiskowego koryguje swoje dotychczasowe przyzwyczajenia uwzględniając potrzeby organizmu.