Co to jest fizjoterapia?

Fizjoterapia to dział współczesnej medycyny klinicznej wykorzystujący do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki różne formy energii. Wywodzi się z uprawianego od najdawniejszych czasów przyrodolecznictwa i określa te metody, które zostały dowiedzione naukowo i na tej podstawie znacznie rozwinięte.

Fizjoterapia może być samodzielną metodą leczenia lub stanowić uzupełnienie farmakoterapii i leczenia operacyjnego oraz podstawę rehabilitacji i profilaktyki. Innymi słowy fizjoterapia oznacza nieswoiste leczenie przy pomocy bodźców, mające na celu przywrócenie stanu równowagi. Metody stosowane w fizjoterapii zaliczane są do tzw. naturalnych metod leczniczych z dwóch powodów: działają na naturalne, czyli fizjologiczne mechanizmy homeostazy oraz stanowią naturalny składnik środowiska zewnętrznego.

Wśród metod fizjoterapeutycznych możemy wyróżnić: balneoterapię, hydroterapię, termoterapię, masaż leczniczy, kinezyterapię, klimatoterapię, ultrasonoterapię, światłolecznictwo, elektroterapię, magnetoterapię, aerozoloterapię, leczenie uzdrowiskowe. Poza powyższymi metodami w fizjoterapii elementami wspomagającymi leczenie są: dieta, psychoterapia, edukacja zdrowotna i farmakoterapia.