Układ hormonalnyUkład hormonalny, zwany także układem wewnątrzwydzielniczym czy dokrewnym, wraz z układem nerwowym stanowi główny układ nadzorujący funkcje życiowe ustroju. Reguluje on funkcje metaboliczne oraz aktywność komórek. Układ dokrewny kontaktuje się z komórkami organizmu za pośrednictwem hormonów. Hormony to substancje chemiczne, które są nośnikami informacji. Porozumiewanie przy użyciu substancji chemicznych jest najstarszą ewolucyjnie metodą przekazywania informacji między komórkami. Każdy z hormonów ma odrębną funkcję. Oddziaływanie hormonów może przejawiać się w ciągu kilku sekund lub też wolniej, przez dni, miesiące, a nawet lata. Układ hormonalny przekazuje hormony za pośrednictwem krwi, która stanowi swego rodzaju kanał informacyjny.

Układ hormonalny składa się z wielu narządów, których głównym zadaniem jest wydzielanie hormonów. Narządy te nazywamy gruczołami dokrewnymi lub gruczołami wydzielania wewnętrznego.

W dalszym ciągu odkrywane są nowe hormony wydzielane przez narządy pozornie niezwiązane z układem wewnątrzwydzielniczym. Jednym z takich narządów jest serce wytwarzające m. in. oksytocynę, zwaną potocznie hormonem miłości.

Każdy hormon spełnia odrębną funkcję w organizmie. Oddziaływanie hormonów jest szczególnie istotne w okresach zmian funkcjonowania organizmu, np. w okresie wzrostu u dzieci, w trakcie ciąży.