Fizjoterapia w formie lecznictwa uzdrowiskowego posiada niezwykle długą tradycję. W rozmaitych legendach i podaniach znajdujemy informacje na temat zwierząt, które instynktownie zanurzały chore części ciała w wodach leczniczych. Pierwotni ludzie, wzorując się na zachowaniu zwierząt, również podążali do wód w poszukiwaniu lekarstwa na dręczące ich schorzenia.

Uzdrowiskowe metody leczenia zawarte są w opracowaniach naukowych znanych starożytnych lekarzy, takich jak Hipokrates (460-380 p.n.e.) czy Asklepiades z Bitynii (120-56 p.n.e.). Wykopaliska na terenie Polski pochodzące z okresu kultury biskupińskiej potwierdzają, że Słowianie korzystali z leczenia zdrojowego.

Lecznicze właściwości soli znane były już w starożytności. Sól wykorzystywano najczęściej w formie kąpieli solankowych. Jednak pierwszy obiekt haloterapii, w którym zastosowano inhalacje z użyciem suchego aerozolu solnego powstaje w Polsce, w Wieliczce, zasługą lekarza Feliksa Boczkowskiego, który jest uznany za ojca nowoczesnej haloterapii. Na podstawie analiz i badań doszedł do wniosku, że górnicy pomimo ciężkich warunków pracy cieszą się długim życiem. Kopalnia Soli Wieliczka jest najstarszą firmą wydobywczą świata oraz 14 najstarszą firmą świata działającą nieprzerwanie od chwili utworzenia.