Niewłaściwa reakcja immunologiczna może być zarówno zbyt nasilona (nadwrażliwość), jak również osłabiona. W tej drugiej sytuacji mamy do czynienia z niedoborami odporności. Mogą one być spowodowane czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi.

Podstawowo niedobory odporności dzieli się na dwie grupy: pierwotne (wrodzone) – związane z wadami genetycznymi, wtórne (nabyte) – związane z działaniem czynników zewnętrznych lub powodowane występowaniem określonych chorób. Naczelną funkcją układu immunologicznego jest obrona przed patogenami, toteż wszelkie typy niedoborów odporności związane są ze zwiększoną podatnością na zakażenia. Pierwotne niedobory odporności Jak wspomniano, pierwotne niedobory odporności są spowodowane defektem genetycznym. Można je podzielić na:

  • niedobory odporności związane z przewagą wytwarzania przeciwciał – spowodowane defektem lub brakiem limfocytów B – występują zaburzenia dotyczące wytwarzania przeciwciał; określone jednostki chorobowe odnoszą się do nadmiernego lub niewystarczającego wytwarzania wybranych klas przeciwciał przez limfocyty B,
  • niedobory związane z przewagą zaburzeń czynności limfocytów T – spowodowane brakiem, zbyt małą ilością lub niewłaściwym funkcjonowaniem limfocytów T,
  • niedobory odporności o charakterze mieszanym – związane z niewłaściwym funkcjonowaniem odpowiedzi humoralnej i komórkowej,
  • niedobory spowodowane zaburzeniami regulacji aktywności odpowiedzi immunologicznej,
  • niedobory związane z zaburzeniami czynności komórek żernych – przyczyną może być zbyt mała liczba komórek żernych, jak również niewłaściwe ich funkcjonowanie,
  • niedobory związane z deficytem składników dopełniacza – defekt może dotyczyć prawie każdego składnika układu dopełniacza.

Odporność można wzmacniać przy pomocy haloterapii. Jest to naturalna dla naszego organizmu, bezpieczna i skuteczna metoda leczenia uzdrowiskowego. Czynnikiem leczniczym jest sól, czyli substancja znana i bezpieczna dla naszego organizmu. Z tego względu wizyty w grotach solnych są często polecane przez lekarzy. Jaskinia solna o działaniu leczniczym jest wyposażona w halogenerator. Odporność jest niezwykle ważna dla naszego zdrowia. Sprawny system immunologiczny chroni nas skutecznie przez zagrożeniami środowiska zewnętrznego i pozwala nam spokojnie i zdrowo żyć w stale zmieniających się warunkach otoczenia.