Mogą być różne czynniki ryzyka alergii. Badania wykazały, że istnieją ich dwie główne grupy: genetyczne i środowiskowe. Warto zapoznać się z nimi, aby wiedzieć, czy naszej rodzinie grozi alergia.

Genetyczne

Badania kliniczne wykazały jednoznacznie zwiększone ryzyko wystąpienia alergii u dziecka w przypadku, gdy przynajmniej jedno z rodziców cierpi na alergię – ryzyko może wówczas wynosić około 40 %. W sytuacji, gdy oboje rodziców cierpi na alergię, ryzyko może sięgać aż 60 % lub nawet więcej. Co ciekawe, większą tendencje do zapadania na alergię mają chłopcy, ponadto ryzyko wystąpienia alergii u dziecka zwiększa się, gdy alergikiem jest matka.

Środowiskowe

Warunki, w jakich obecnie wzrastają dzieci w krajach wysoko rozwiniętych są dalece różne od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Dotyczy to m. in. znacznego spadku występowania chorób zakaźnych, a co za tym idzie zmniejszenia kontaktu z mikroorganizmami, składu zanieczyszczeń środowiskowych, diety itp. Nie podlega dyskusji, że zmiana warunków rozwoju jest ściśle związana z wzrastającą liczbą alergii, zwłaszcza u dzieci.

Jeśli nasze dziecko lub ktoś z naszych bliskich jest alergikiem, warto zaproponować mu często polecane i popularne groty solne. Niestety, nie każdy może wyrazić się o nich pochlebnie. Niektórzy z nas z pewnością nie raz odwiedzili jaskinię solną i nie odczuli po tej wizycie żadnych efektów poza zmniejszeniem budżetu. Mogło się tak zdarzyć w przypadku, gdy grota solna nie została wyposażona w halogenerator. Generator aerozolu solnego wytwarza suchy aerozol solny, który jest bakteriobójczy, a zatem nie ma ryzyka zakażeń grupowych. Inhalacje solne są niezwykle polecaną metodą leczenia większości schorzeń układu oddechowego takich, jak alergia czy astma, ale także wielu innych. Wizyty w prawdziwej grocie solnej znacznie zmniejszają czynniki ryzyka alergii. Grota solna z halogeneratorem to miejsce, gdzie odbywa się haloterapia. Korzystanie z tej metody jest polecane zwłaszcza dla dzieci, które nie mają jeszcze wykształconego układu odpornościowego i wzmocnienie go na tym etapie jest niezwykle ważne.