Prawdziwa świadomość zdrowotna cechuje niestety nielicznych.

Można by odnieść wrażenie, że jesteśmy wolnymi ludźmi mającymi wpływ na wszystko. Czy jednak faktycznie tak jest? Czy mamy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy i spożywane pożywienie? Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że każdego dnia w powietrzu unosi się ponad 1 000 ton pyłów. Drobne cząstki zanieczyszczeń o różnym składzie chemicznym i niezbadanym wpływie na organizm osadzają się w drogach oddechowych każdego z nas. Odpowiedź na pytanie: dla kogo jest haloterapia nasuwa się sama.W zwiazku ze stanem srodowiska naturalnego Minister Zdrowiaw wydanym rozporzadzeniu z dnia 21 sierpnia 2009 w sprawie priorytetów zdrowotnych określił:”Na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:§ 1. Ustala się następujące priorytety zdrowotne:1) zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu:c) przewlekłych chorób układu oddechowego.”RADA UNII EUROPEJSKIEJ w Projekcie konkluzji p.t. „Profilaktyka, wczesne wykrywanie i leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci”„WZYWA państwa członkowskie, by:−w krajowych lub regionalnych lub lokalnych programach zdrowotnych należycie uwzględniły profilaktykę, wczesne diagnozowanie i leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci (…)”Jak oczyścić drogi oddechowe z zanieczyszczeń pyłowych?Badania kliniczne wykazują, że suchy aerozol solny ma działanie bakteriobójcze, ponadto wpływ na rozrzedzenie śluzu i ułatwia jego wydalanie. Haloterapię w formie inhalacji powszechnie stosuje się w profilaktyce i leczeniu wszystkich grup pacjentów, w tym dzieci, osoby starsze, pracownicy przemysłu itp.Czy sa ludzie ktorzy nie potrzebuja haloterapii?Na szczescie nwoczesna medycyna zaczyna patrzec na czlowieka holistycznie. Dzieki temu skutecznosc leczenia zdecydowanie wzrasta.

Pytając dla kogo jest haloterapia uslyszymy odpowiedz: dla wszystkich. Poslugujac sie bezpieczna substancja uzskujemy efekty na poziomie 85% skutecznosci.