We współczesnej cywilizacji wysiłek fizyczny, który kiedyś był niezbędny do wykonywania pracy, zmniejsza się coraz bardziej, powinna więc zmniejszać się również odpowiednio ilość pożywienia, będąca źródłem energii.

Niestety, nie można mówić o równowadze między tymi zjawiskami. Zachwiany bilans energetyczny (nadmiar energii spożywanej w stosunku do wydatku energetycznego) prowadzi do nadwagi i otyłości powodującej szkodliwe dla zdrowia następstwa. Można temu przeciwdziałać poprzez stosowanie innych form wysiłku fizycznego, nie związanych z wykonywaniem pracy. Bardzo korzystną formą wydatkowania nadmiaru energii jest turystyka i sport, zwłaszcza uprawiany na świeżym powietrzu.

Ogromne znaczenie ruchu dla zdrowia człowieka potwierdził wynik eksperymentu, który polegał na unieruchomieniu przez pewien okres zdrowych ludzi w łóżku. Już po 3-4 tygodniach wystąpiły w ich organizmach niekorzystne zmiany, objawiające się obniżeniem wydolności fizycznej (łatwość męczenia się), wzmożoną nerwowością, a po 6 tygodniach zauważono niekorzystne zmiany w kręgosłupie i większą skłonność do chorób. Podobnych doświadczeń oraz obserwacji przeprowadza się obecnie dużo, a na podstawie ich wyników można stwierdzić, że ruch jest czynnikiem zdrowia, a jego brak sprzyja sianom chorobowym. Brak ruchu jest przyczyną zmęczenia pracowników umysłowych. Zmęczenie to jest bardzo trudne do usunięcia. Praca w pozycji siedzącej, mało ruchliwej sprzyja niedotlenieniu tkanki mózgu. Nawet krótki spacer powoduje dwukrotny wzrost ilości powietrza wprowadzanego do płuc.

Na skutek małej aktywności ruchowej oprócz zaburzeń w pracy układu nerwowego występują także nie-korzystne zmiany w pracy układu sercowo-naczyniowego. Z badań wynika, że ludzie nieaktywni fizycznie znacznie częściej zapadają na chorobę wieńcową niż ci, którzy wykonują pracę wymagającą wysiłku fizycznego, lub też są aktywni pod względem ruchowym w czasie wolnym od pracy. Dlatego też konieczne jest przełamywanie.niechęci do zajęć ruchowych, systematyczne uprawianie gimnastyki, gier sportowych, odbywanie spacerów i uczestniczenie w wycieczkach turystycznych. Do najpopularniejszych form ruchu, które mogą być stosowane W każdym wieku należą dłuższe spacery oraz piesza turystyka. Spacer dla zdrowia powinien być nieco szybszy niż zwykły spacer 1 trwać co najmniej 30 minut. Dobrze jest stosować także dłuższe, trwające około 3 godzin, spacery poza miasto. Odbywane systematycznie nie tylko utrzymują w dobrej kondycji mięśnie nóg, lecz także powodują poprawę pracy układu krążenia, a zwłaszcza serca.

Należy zaczynać od spacerów krótszych i stopniowo je przedłużać. Bardzo korzystną formą aktywności ruchowej jest gimnastyka. Może ona być uprawiana w każdym wieku czy to jako gimnastyka poranna popularyzowana przez radio, czy też jako odpowiednie ćwiczenia podczas przerw, specjalnie do tego celu przeznaczonych, w czasie pracy. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniu, gdzie obecny jest aerozol solny wytwarzany przez halogenerator powoduje, że haloterapia staje się bardziej skuteczna.  Ćwiczenia te powinny być proste, niezbyt męczące (połączone z ćwiczeniami oddechowymi), zawsze dostosowane do indywidualnych możliwości wykonujących je osób. Uprawianie sportu i gier ruchowych zaleca się w każdym wieku. Ludzie młodzi i w wieku średnim mogą uprawiać sport,  gry ruchowe bardziej aktywne, jak np. siatkówka, tenis, pływanie, jazda na łyżwach itp. Po czterdziestce należy zachować pewną ostrożność w wyborze dyscyplin sportowych i gier, zwłaszcza gdy wcześniej nie uprawiało się systematycznie żadnych ćwiczeń ruchowych. Dlatego też ich dobór najlepiej jest uzgodnić z lekarzem.