Badania kliniczne wstęp

/Badania kliniczne wstęp
Badania kliniczne wstęp 2014-12-20T11:17:18+00:00

Badania dotyczące fizjoterapeutycznych metod leczenia mają swoje tradycje już w starożytności. Dokumentacja medyczna z tamtych czasów znacznie różni się od współczesnej. W starych księgach znajdujemy opisy kuracji, które najczęściej były dziełem przypadku. Współcześnie obowiązuje zasada „medycyna oparta na faktach” (Evidence-Based Medicine). Procedura przeprowadzania badań klinicznych musi pozwalać na obiektywną ocenę. Dokumentacja pozwala na analizę historii oraz poznanie toku myślenia prowadzącego badanie.

Głównym celem badań klinicznych jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania terapii lub produktu leczniczego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz praw osób uczestniczących w badaniach klinicznych opracowano i wdrożono reguły Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice – GCP). Zasady zapewniają jednolitą formę prowadzonych badań i możliwość obiektywnej oceny.

Opisy badań klinicznych dotyczących skuteczności haloterapii znajdują się w książce „Haloterapia„.