Wody mineralne

Wody mineralne to wody podziemne wydobywające się z głębi Ziemi. Skorupa ziemska składa się w większości z minerałów, a jej grubość może przekraczać nawet 70 km. Woda określana mianem mineralnej zawiera minimum 1000 mg składników stałych przypadających na litr wody. Składniki mineralne zawarte w wodach mineralnych pochodzą ze skorupy ziemskiej.

Solanki

W balneologii solankami określa się wody chlorkowo-sodowe zawierające w swoim składzie minimum 15 g NaCl/litr wody, czyli o stężeniu 1,5%. Wody o stężeniu NaCl poniżej 1,5% określane są jako wody słone.

Naturalne solanki powstały wiele milionów lat temu, kiedy to w wyniku ruchów tektonicznych ziemi część praoceanu łącznie ze wszystkimi zawartymi w niej formami życia została przykryta przez grube warstwy skał. Solanki wydobyte z głębi ziemi to w istocie morza, które zapadły się pod ziemię. Stopniowy powolny rozkład substancji organicznych spowodował, że są one bogate w wiele cennych minerałów. Przez wiele lat solanki były odcięte od świata zewnętrznego, co uchroniło je od zanieczyszczeń, w które bogate są dzisiejsze morza. Solanki znane były co najmniej od wczesnego średniowiecza. Pierwotnie wykorzystywane były do produkcji soli, a od połowy XIX wieku zaczęto stosować je również w lecznictwie uzdrowiskowym.