Równowaga, harmonia to słowa kojarzące nam się pozytywnie. Gdy istnieje harmonia, wszystkie procesy przebiegają poprawnie i zgodnie. Podobnie jest z naszym organizmem. Aby wszystkie komórki funkcjonowały prawidłowo niezbędny jest stan równowagi wewnętrznej, zwany homeostazą.

Organizm ludzki jest najbardziej złożonym, a zarazem najbardziej tajemniczym organizmem żywym na Ziemi. Nawet najbardziej skomplikowany komputer nie dorównuje potędze ludzkiego mózgu. Ciało człowieka, pomimo ogromnego postępu medycyny wciąż jest tajemnicą.

Organizm zawsze dąży do utrzymania homeostazy. Wszelkie zmiany w naszym otoczeniu, jak również wewnątrz organizmu wpływają na zaburzenie równowagi wewnętrznej. Aby możliwe było sprawne funkcjonowanie organizmu w stale zmieniającym się środowisku wykształcił on szereg mechanizmów, które dostosowują się do tych zmian. Przykładowo, wysoka temperatura otoczenia powoduje zaburzenie homeostazy w postaci przegrzania organizmu. Aby zrównoważyć nadmiar ciepła zaczynamy się pocić. To tylko przykład jednego z wielu mechanizmów samoregulacji.

Chcąc w pełni skorzystać z wizyty w grocie solnej należy dbać o zachowanie homeostazy organizmu, gdyż jest ona warunkiem zdrowa. Jaskinia solna musi być wyposażona w halogenerator, ponieważ tylko wówczas możemy mówić o prawdziwej haloterapii.