Oddychamy powietrzem

Postawę ciał możemy skorygować, ale jak często zastanawiacie się Państwo nad znaczeniem jakości powietrza, którym oddychamy? Powietrze traktujemy jak coś naturalnego. Jakie są skutki zanieczyszczenia środowiska i co możemy z tym zrobić? Dane GUS wskazują, że w 2011 roku całkowita emisja pyłów wyniosła 414 tys. ton, czyli ponad 1 000 ton dziennie.

Nasz system oddechowy w obronie przed zanieczyszczeniami produkuje dodatkowe ilości śluzu, których w naturalny sposób nie jesteśmy w stanie wydalić. Śluz blokuje drogi oddechowe pogarszając sprawność układu oddechowego. Niedotleniony organizm przechodzi w stan ciągłego zmęczenia. Zmęczenie może przejść w stan przewlekły objawiając się zwolnieniem przekazywania bodźców , obniżeniem stopnia uwagi utrudnieniami myślenia zmniejszenie ostrości dostrzegania zjawisk przez zmysły , upośledzenie funkcji koordynacyjnej środków nerwowych , zakłóceniem funkcjonowania korowej części nadnerczy, bolącymi mięśniami, uczuciem ogólnego osłabienia i rozdrażnienia. Stopniowo przyzwyczajamy się do tego stanu uznając go za normę, tak podstępnie działa patologia.

Zbyt późno zauważamy problem, przyzwyczajamy się do wadliwie działającego organizmu. Zanieczyszczone środowisko przyczynia się do rozregulowania naszego systemu immunologicznego, efektem są alergie na substancje bezpieczne dla nas, np. pyłki roślin. Według badań prof. Bolesława Samolińskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szacuje się,że na alergię cierpi 14 mln Polaków, liczba astmatyków szacowana jest na 5 mln, jednak według badań profesora niemal 67% chorych na astmę nie wie o swojej chorobie.

Alergicy bardzo często leczeni są na katar czy przeziębienie, nieświadomi prawdziwej przyczyny swoich dolegliwości. Alergia nieleczona lub leczona nieprawidłowo z reguły prowadzi do rozwoju astmy oskrzelowej stąd, jak prognozuje profesor, liczba chorych na astmę będzie rosła. Również zatoki cierpią w związku z pyłami. Problemy z zatokami w Polsce ma prawie każdy z nas. Czy możemy coś z tym zrobić? Tak. Możemy oczyścić układ oddechowy z użyciem haloterapii.