Suchy aerozol solny

Haloterapia z użyciem suchego aerozolu solnego swoją skuteczność zawdzięcza maksymalnej koncentracji NaCl oraz możliwości zmniejszenia jednorazowej dawki przyjmowanego przez pacjenta  aerozolu. W przypadku inhalacji solankowych mamy do czynienia z roztworem 3%  soli w wodzie. Aerozol w takim przypadku zawiera 97% wody i tylko 3% NaCl. aerozol solankowy nie ma właściwości bakteriobójczych.  W przypadku suchego aerozolu solnego  zawartość NaCl=100%Suchy aerozol wytworzony poprzez zmielenie suchej soli wytwarza sterylne środowisko działając bakteriobójczo.

W naszym kraju istnieje jeszcze jedna możliwość wykorzystania naturalnych wziewań chlorkowo-sodowych w celach leczniczych, a mianowicie pobyt w podziemnym sanatorium w kopalni soli w Wieliczce. W komorach kopalni, tzw. salinach wielickich, panuje specyficzny mikroklimat, na który składa się aerozol powstający w 99,9% z drobniutkich cząsteczek chlorku sodu — z tego 50% cząsteczek ma wielkość poniżej 5 mikronów, co daje rozpylenie w postaci bardzo delikatnej mgły. Ponadto ściany solne komory leczniczej zawierają jod. Stan zjonizowania atmosfery kopalnianej wykazuje zmniejszoną liczbę jonów wszystkich rodzajów w stosunku do powierzchni. Stwierdza się szczególnie zmniejszoną ilość ciężkich jonów dodatnich, które mają duże znaczenie w patogenezie astmy oskrzelowej. Ciśnienie baryczne jest większe o 20 mm Hg, zawartość dwutlenku węgla jest większa o 0,1-0,20/o w stosunku do po-wierzchni, natomiast zawartość tlenu mniejsza o 0,20/O. Ciepłota komory jest stała i optymalna — waha się w granicach 22-24°C, wilgotność 80-90%, prędkość powietrza przepływającego przez komorę wynosi średnio 1 m/sek. Komora lecznicza położona jest 211 m pod ziemią. Głównym wskazaniem do leczenia w salinach wielickich jest astma oskrzelowa i alergiczne nieżyty dróg oddechowych. Mechanizm leczniczego wpływu podziemnych komór solnych jest złożony i zależy od wszystkich wymienionych wyżej czynników. Tę metodę leczniczą można określić jako naturalną inhalację chlorkowo-sodową o specjalnych właściwościach fizycznych i chemicznych w warunkach prawie bezalergenowych.