Halogenerator

Generator aerozolu solnego jest urządzeniem działającym na zasadzie młyna. Mechanicznie rozdrabnia suchą sól kamienną  do wielkości cząstki 0,5-5 µm. Haloterapia z użyciem suchego aerozolu solnego jest niezwykle skuteczna dzięki najwyzszej koncentracji NaCl. W przypadku aerozoli otrzymywanych z roztworów solankowych  najczęściej stosuje się roztwory 3,5%.