Dziecko i astma

W krajach o dużym rozwoju przemysłu astma jest najczęstszą chorobą występującą wśród dzieci. Szacuje się, że na astmę choruje co 10 dziecko.
Astma u dzieci leczona jest według tych samych zasad, co u dorosłych. W przypadku dzieci bardzo istotne jest stosowanie się do zaleceń profilaktycznych, pozwalających zbędnego nasilania dolegliwości i pogorszenia samopoczucia dziecka.

Wychowanie dziecka chorego na astmę powinno przebiegać normalnie. Należy unikać nadopiekuńczości, czy wywoływania poczucia ciężkiej choroby. Nie oznacza to, że powinno się bagatelizować astmę. Należy stosować się do zaleceń lekarza, ale wszystko powinno odbywać się w granicach zdrowego rozsądku.

Dziecko nie powinno być z powodu astmy zwalniane z zajęć wychowania fizycznego. Uprawianie sportu jest nawet wskazane. Dla chorych o ciężkim przebiegu astmy organizowane są specjalne grupy uprawiania sportu we właściwym zakresie. W leczeniu astmy pomocna może być również haloterapia.

Niezwykle istotny jest stały kontakt rodziców z nauczycielem. Nauczyciel musi wiedzieć, jak postępować w przypadku napadu duszności czy też jak uchronić dziecko przed czynnikami ryzyka.
Pierwszą i najważniejszą zasadą w leczeniu astmy jest konsekwentne stosowanie się do zaleceń lekarza i dostosowanie do nich swojego trybu życia.