Formy inhalacji

Bakteriobójcze właściwości suchego aerozolu solnego pozwalają na stosowanie go w inhalacjach grupowych bez ryzyka wzajemnego zarażania się pacjentów.

 

W haloterapii wyróżniamy dwie podstawowe formy inhalacji: suche i wilgotne. Wziewania z użyciem suchego aerozolu solnego można stosować jako inhalacje grupowe w pomieszczeniach. Rozszerza to możliwość stosowania w różnych obiektach. Kluby fitness, przedszkola, domy kultury i wiele innych obiektów ma najczęściej możliwości prowadzenia zajęć w atmosferze bogatej w aerozol solny, mając tym samym możliwość wniesienia wkładu w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia naszego społeczeństwa.

Wiele osób słysząc termin haloterapia automatycznie myślami biegnie do popularnych ostatnio grot solnych. Tymczasem w ostatnich latach powstało w Polsce wiele grot solnych, w których stworzenie mikroklimatu o cechach komory solnej jest niemożliwe. Ściany wykonane z soli nie są źródłem aerozolu solnego i służą jedynie jako dekoracja. Aerozol solny można wytworzyć tylko w sposób sztuczny rozdrabniając sól kamienną w generatorze aerozolu solnego.

W związku z wzrastającym zanieczyszczeniem środowiska nasila się i ciągle zwiększa ilość dzieci alergicznych. Walka z alergiami jest najskuteczniejsza w okresie wzrastania, ponieważ alergiczne reakcje organizmu nie zdołały się jeszcze utrwalić. Haloterapia w przedszkolach jest popularną formą profilaktyki w wielu krajach świata.

Niemal we wszystkich obiektach, w których odbywają się zajęcia ruchowe można prowadzić inhalacje grupowe z użyciem suchego aerozolu solnego. Haloterapia jest skuteczną formą profilaktyki i może być stosowana w wielu rodzajach obiektów.

[/fusion_text]