Płukanie zatok

Negatywne działanie NaCl

„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę”
                                                                                                         Paracelsus

Negatywne działanie soli w inhalacjach dotyczy bardzo wysokich stężeń i przebywania w tym środowisku przez bardzo długi okres.

Dotyczy to górników kopali soli.

Chlorek sodu, podobnie jak każda substancja, stosowany w nadmiarze może powodować negatywne skutki dla zdrowia. Dowodzi tego badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie. Dotyczyło ono wpływu warunków pracy na zdrowie pracowników kopalni soli kamiennej w Kłodawie. Głównymi stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi w kopalni jest hałas oraz duże zapylenie NaCl. W związku z mechanizacją procesu wydobycia soli kamiennej nastąpił wzrost zagrożeń związanych z emisją szkodliwego hałasu oraz znacznym zapyleniem pyłem solnym. Na podstawie badań stwierdzono, że nadmiar pyłu solnego mającego silne działanie drażniące może powodować schorzenia, takie jak przewlekłe, zanikowe, przerostowe i alergiczne nieżyty błon śluzowych nosa, a w skrajnym przypadku perforację przegrody nosowej. Negatywne działanie NaCl może przejawiać się także w wyniku spożywania nadmiernych, co rozregulowuje organizm i powoduje zaostrzenie niektórych stanów chorobowych.

Sól jest ważnym składnikiem naszego organizmu, stanowi niezbędny składnik pożywienia człowieka. Pamiętając o umiarze w jej stosowaniu wykorzystamy jej dobroczynne cechy. NaCl pełni wiele ważnych funkcji w ustroju, m. in. jest niezbędnym składnikiem do utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej, pozwala na wchłanianie wody do komórek, jest niezbędna dla pracujących mięśni oraz nerwów, odpowiada za uzupełnianie niedoborów jodu i magnezu.