Sen jest czasem odpoczynku dla naszego organizmu po okresie wytężonej pracy. Podczas snu następuje regeneracja i odbudowa naszego ustroju. Jest to główny powód, dla którego zaniedbanie snu może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Sen dzieli się na dwie podstawowe fazy: REM i non-REM. Fazę snu można rozpoznać po ruchach gałek ocznych. W trakcie snu zmienia się aktywność bioelektryczna mózgu mierzona przy pomocy fal mózgowych.
Etap 3 fazy non-REM jest etapem bardzo głębokiego snu, podczas którego bardzo trudno jest się wybudzić. Głęboki etap snu jest uważany za „naprawczy” i jest konieczny, aby czuć się wypoczętym następnego dnia.
Podczas fazy REM oczy poruszają się szybko i w różnych kierunkach. Występuje wysoka aktywność mózgu. W tej fazie zwykle występują marzenia senne. Mięśnie są wówczas całkowicie rozluźnione, zatem śniący o ruchu człowiek nie porusza się. U szczurów poważne zakłócenie fazy snu REM w ciągu kilku tygodni może spowodować śmierć.
Odpowiednia długość snu warunkuje sprawność wielu funkcji naszego organizmu. Niewystarczająca ilość snu może powodować spowolnienie procesów myślowych, utrudnia koncentrację oraz skupienie uwagi, powoduje irytację i spowalnia czas reakcji.