Przewlekłe choroby układu oddechowego są najczęstszymi chorobami niezakaźnymi u dzieci.

Już dziś każdego roku z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego umiera ponad 4,2 mln osób na świecie. Problem ten wciąż narasta i jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań zmierzających ku zatrzymaniu tej epidemii, doprowadzi to do znacznego pogorszenia stanu zdrowia społeczeństwa, zgodnie z ustaleniami Rady Unii Europejskiej.

Schorzenia układu oddechowego są jednymi z najważniejszych zagrożeń zdrowia dzieci. Zakażenia układu oddechowego u dzieci są najczęstszą przyczyną wizyt u lekarza i absencji chorobowej. Wynika to m. in. z łatwego rozprzestrzeniania się infekcji dróg oddechowych, jak również z niewykształconych jeszcze w tym wieku mechanizmów obronnych układu oddechowego.

Ogromny problem stanowią alergie, powszechne wśród dzieci. Według badań prof. Bolesława Samolińskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na alergię cierpi 14 mln Polaków.

Alergia u dziecka może być przyczyną nawracających infekcji. Dzieci z alergią mają częste infekcje górnych dróg oddechowych (zapalenie zatok, katar nosa, zapalenie ucha środkowego). Szacuje się, że około 15% dzieci cierpi z powodu nawracających infekcji, najczęściej są to infekcje dróg oddechowych (katar nosa, zapalenie zatok, ucha środkowego, gardła).

Alergicy bardzo często leczeni są na katar czy przeziębienie nieświadomi prawdziwej przyczyny swoich dolegliwości. Alergia nieleczona lub leczona nieprawidłowo z reguły prowadzi do rozwoju astmy oskrzelowej. W Polsce występuje ogromny problem związany z niedorozpoznaniem astmy, co oznacza, że wielu chorych nie jest świadomych swojej choroby, a pojawiające się objawy takie jak kaszel czy duszność traktuje jako objawy przeziębienia czy nasilenie alergii. Ogółem odsetek astmatyków z nierozpoznaną chorobą szacowany jest na 67%, natomiast wśród dzieci chorujących na astmę 78% nie wie o swojej chorobie. Astma jest najczęstszą chorobą przewlekłą dzieci i osób do 30. roku życia – w tej grupie stanowi najpoważniejszy problem zdrowotny nawet w zestawieniu z chorobami układu krążenia i chorobami narządu ruchu. Szacuje się, że w krajach rozwiniętych na astmę choruje co 10 dziecko.

W wielu przypadkach dzieci są leczone niepotrzebnie i bezskutecznie antybiotykami zamiast lekami przeciwzapalnymi stosowanymi w astmie. Co roku w naszym kraju z powodu astmy umiera 1,5 tys. osób – średnio co 6 godzin przypada jeden zgon.

90% przypadków zgonów z powodu astmy jest możliwe do uniknięcia dzięki szeroko zakrojonej edukacji wszystkich środowisk, udoskonaleniu opieki medycznej i zmniejszeniu narażania społeczeństwa na czynniki ryzyka rozwoju tych chorób.

Na problem ogromnego rozpowszechnienia przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci zwróciła uwagę Rada Unii Europejskiej co znalazło swoje odzwierciedlenie w Projekcie konkluzji Rady p.t. „Profilaktyka, wczesne wykrywanie i leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego u dzieci”:

„RADA UNII EUROPEJSKIEJ PODKREŚLA, że astma i alergiczny nieżyt nosa są najpowszechniej występującymi przewlekłymi chorobami układu oddechowego u dzieci oraz że astma jest u dzieci najpowszechniejszą przyczyną zgłoszeń na izbę przyjęć oraz hospitalizacji.”