Postacie astmy

Uwzględniając czynniki powodujące rozwój choroby lub odpowiedzialnych za jej zaostrzenia wyróżnia się trzy podstawowe postacie astmy.

Astma o podłożu alergicznym.

Dolegliwości nasilają się na skutek kontaktu z alergenem. U większości dzieci astma ma podłoże alergiczne natomiast wśród osób dorosłych czysto alergiczna postać astmy występuje dużo rzadziej.

Astma niealergiczna.

Należy tu postać astmy, w której nasilenie objawów występuje wskutek zakażenia oskrzeli lub na skutek pracy fizycznej. Duszność nasila się wskutek przyspieszonego oddychania. Postać astmy wysiłkowej jest także często spotykana u dzieci.

Postać mieszana.

Jest formą astmy spotykaną u ogromnej większości dorosłych chorych. Nasilenie dolegliwości występuje zarówno po kontakcie z alergenem jak i w czasie zapalenie oskrzeli lub wytężonego wysiłku.