Alergia

Alergia jest jedną z najczęstszych współcześnie chorób cywilizacyjnych. Częstość jej występowania spowodowała, że jest określana jako epidemia XXI wieku. Już w 1948 roku Światowa Organizacja Zdrowia umieściła schorzenia alergiczne na 3 miejscu w Podręczniku Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów przedstawionym na pierwszym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.

Szacuje się, że w Polsce na alergię cierpi ok. 14 mln, a zachorowalność wykazuje tendencję wzrastającą. Chorobą ściśle związaną z alergią jest astma, na którą według najnowszych danych WHO choruje na świecie ok. 235 mln ludzi.

Skuteczność haloterapii w stosunku do alergii w formie kataru siennego wynosi 82%. W astmie oskrzelowej skuteczność w leczeniu dzieci wynosi 75-85%.