Higiena życia

/Higiena życia
Higiena życia 2014-12-20T11:13:12+00:00

 

Na zdrowie człowieka wpływa wiele czynników. Czynniki te podzielone zostały na 4 grupy, które wpływają na stan zdrowia w przybliżeniu w następujących proporcjach:

  • styl życia 50%,
  • środowisko naturalne i społeczne życia, pracy i nauki 20%,
  • czynniki genetyczne 20%,
  • działania służby zdrowia 10%.

Wartości te zostały opracowane na podstawie raportu z 1974 roku p.t. „New Perspectives on the Health of Canadians” opracowanego przez ówczesnego ministra zdrowia Kanady Marca Lalonde’a. Raport ten rzucił nowe światło na zdrowie publiczne przedstawiając zdrowie po­pulacji jako stan, którego nie można osiągnąć wyłącznie poprzez zwiększenie funduszy na ochronę zdrowia. Wyróżnił on 4 grupy czynników, których skala wpływu na zdrowie została następnie poddana badaniom.