Kuracja pitna

//Kuracja pitna
Kuracja pitna 2014-12-20T11:17:14+00:00

Krenoterapia to inaczej kuracja pitna z wykorzystaniem wody leczniczej. Polega ona na piciu przez dany okres wody leczniczej w określonej ilości, o określonej temperaturze i w określonym czasie w stosunku do posiłków. Celem krenoterapii jest wywołanie działania miejscowego w przewodzie pokarmowym lub drogach moczowych, jak również ogólnego w postaci dostarczenia do organizmu składników mineralnych oraz samej wody.

W przypadku krenoterapii z użyciem wód chlorkowo-sodowych stosuje się wody słone o stężeniu 0,3-1,5%. W zależności od stężenia chlorku sodu wody te działają na organizm w różny sposób. Wody o stężeniu 1,0-1,5% zwiększają ruchy robaczkowe jelit, pobudzają wytwarzanie soku żołądkowego i zwiększają jego kwaśność, a także rozrzedzają śluz. Wody o tym stężeniu działają silniej, jeśli są gazowane. Ciepłe wody słone o niższym stężeniu (0,3%) wywołują działanie łagodzące na błonę śluzową jelit.