Gazy lecznicze

/Gazy lecznicze
Gazy lecznicze 2014-12-20T11:17:15+00:00

Gazy lecznicze to naturalne gazy występujące w przyrodzie, wśród których wyróżniamy dwutlenek węgla, siarkowodór, radon, tlen, ozon oraz powietrze. Stosowane są zarówno w formie rozpuszczonej w wodzie jak i w formie gazowej. Wody nasycone gazami leczniczymi to wody o specyficznych cechach np. wody radoczynne czy wody nasycone powietrzem.