Ćwiczenia fizyczne

//Ćwiczenia fizyczne

Ćwiczenia fizyczne

We współczesnej cywilizacji wysiłek fizyczny, który kiedyś był niezbędny do wykonywania pracy, zmniejsza się coraz bardziej, powinna więc zmniejszać się również odpowiednio ilość pożywienia, będąca źródłem energii.

Niestety, nie można mówić o równowadze między tymi zjawiskami. Zachwiany bilans energetyczny (nadmiar energii spożywanej w stosunku do wydatku energetycznego) prowadzi do nadwagi i otyłości powodującej szkodliwe dla zdrowia następstwa. Można temu przeciwdziałać poprzez stosowanie innych form wysiłku fizycznego, nie związanych z wykonywaniem pracy. Bardzo korzystną formą wydatkowania nadmiaru energii jest turystyka i sport, zwłaszcza uprawiany na świeżym powietrzu.

Ogromne znaczenie ruchu dla zdrowia człowieka potwierdził wynik eksperymentu, który polegał na unieruchomieniu przez pewien okres zdrowych ludzi w łóżku. Już po 3-4 tygodniach wystąpiły w ich organizmach niekorzystne zmiany, objawiające się obniżeniem wydolności fizycznej (łatwość męczenia się), wzmożoną nerwowością, a po 6 tygodniach zauważono niekorzystne zmiany w kręgosłupie i większą skłonność do chorób. Podobnych doświadczeń oraz obserwacji przeprowadza się obecnie dużo, a na podstawie ich wyników można stwierdzić, że ruch jest czynnikiem zdrowia, a jego brak sprzyja sianom chorobowym. Brak ruchu jest przyczyną zmęczenia pracowników umysłowych. Zmęczenie to jest bardzo trudne do usunięcia. Praca w pozycji siedzącej, mało ruchliwej sprzyja niedotlenieniu tkanki mózgu. Nawet krótki spacer powoduje dwukrotny wzrost ilości powietrza wprowadzanego do płuc.

Na skutek małej aktywności ruchowej oprócz zaburzeń w pracy układu nerwowego występują także nie-korzystne zmiany w pracy układu sercowo-naczyniowego. Z badań wynika, że ludzie nieaktywni fizycznie znacznie częściej zapadają na chorobę wieńcową niż ci, którzy wykonują pracę wymagającą wysiłku fizycznego, lub też są aktywni pod względem ruchowym w czasie wolnym od pracy. Dlatego też konieczne jest przełamywanie.niechęci do zajęć ruchowych, systematyczne uprawianie gimnastyki, gier sportowych, odbywanie spacerów i uczestniczenie w wycieczkach turystycznych. Do najpopularniejszych form ruchu, które mogą być stosowane W każdym wieku należą dłuższe spacery oraz piesza turystyka. Spacer dla zdrowia powinien być nieco szybszy niż zwykły spacer 1 trwać co najmniej 30 minut. Dobrze jest stosować także dłuższe, trwające około 3 godzin, spacery poza miasto. Odbywane systematycznie nie tylko utrzymują w dobrej kondycji mięśnie nóg, lecz także powodują poprawę pracy układu krążenia, a zwłaszcza serca.

Należy zaczynać od spacerów krótszych i stopniowo je przedłużać. Bardzo korzystną formą aktywności ruchowej jest gimnastyka. Może ona być uprawiana w każdym wieku czy to jako gimnastyka poranna popularyzowana przez radio, czy też jako odpowiednie ćwiczenia podczas przerw, specjalnie do tego celu przeznaczonych, w czasie pracy. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniu, gdzie obecny jest aerozol solny wytwarzany przez halogenerator powoduje, że haloterapia staje się bardziej skuteczna.  Ćwiczenia te powinny być proste, niezbyt męczące (połączone z ćwiczeniami oddechowymi), zawsze dostosowane do indywidualnych możliwości wykonujących je osób. Uprawianie sportu i gier ruchowych zaleca się w każdym wieku. Ludzie młodzi i w wieku średnim mogą uprawiać sport,  gry ruchowe bardziej aktywne, jak np. siatkówka, tenis, pływanie, jazda na łyżwach itp. Po czterdziestce należy zachować pewną ostrożność w wyborze dyscyplin sportowych i gier, zwłaszcza gdy wcześniej nie uprawiało się systematycznie żadnych ćwiczeń ruchowych. Dlatego też ich dobór najlepiej jest uzgodnić z lekarzem.

By |2014-12-20T15:58:44+00:00Październik 19th, 2013|Ciekawostki|0 Comments

About the Author: