Badania kliniczne inhalacje

/Badania kliniczne inhalacje
Badania kliniczne inhalacje 2014-12-20T11:17:31+00:00

Skuteczność inhalacji aerozolem solnym została potwierdzona po raz pierwszy w Polsce, w kopalni soli Wieliczka. Feliks Boczkowski jako pierwszy zalecał spacery w kopalni, gdzie chorzy oddychali aerozolem solnym.

W swojej książce Boczkowski pisał na temat inhalacji: „..częsty i przedłużony pobyt w salinach, mniemam, skuteczniejszym bydź może nad kąpiel parową. Powietrze albowiem w kopalni, solną parą i pyłem solnym nasycone, widocznie na płuca słabe i schorzałe dobroczynny wpływ wywiera. Podobnie cierpiące osoby pomimo utrudzenia długiem po schodach chodzeniem, ożeźwionemi się na dole poczuwają.” 

Haloterapia w formie inhalacji jest skuteczna w stosunku do wszystkich najbardziej rozpowszechnionych chorób narządów oddechowych.

U chorych z dolegliwościami płucno-oskrzelowymi na etapie odnowy i stabilizacji przy zastosowaniu optymalnego leczenia farmakologicznego haloterapia pozwala na osiągnięcie korzyści zdrowotnych u 82-96% w postaci ustąpienia objawów, poprawy funkcji oddechowych, a także poprawy jakości życia. W przypadku przewlekłych i nawracających postaci zapalenia oskrzeli i zapalenia płuc w kończącej się fazie, haloterapia w 85% powoduje usunięcie objawów i normalizację funkcji płuc, jak również wzmocnienie zaburzonych w wyniku choroby miejscowych i ogólnych mechanizmów obronnych.

U dzieci leczenie suchym aerozolem solnym stosowane jest m. in. w astmie oskrzelowej w okresie ostrym oraz między napadami (skuteczność 75-85%), a także w leczeniu nawracającego nieżytu oskrzeli, zwłaszcza w stanach charakteryzujących się dużym zaleganiem śluzu.

Inhalacje suchym aerozolem solnym jako metoda profilaktyki u dzieci często chorujących przyspieszają powrót do zdrowia oraz zmniejszają ryzyko powtórnych zachorowań. W przypadku nawracającego zapalenia oskrzeli efekt kliniczny zaobserwowano w 95-97%.

Opisy badań klinicznych dotyczących skuteczności haloterapii znajdują się w książce „Haloterapia„.